Lunes, Marso 5, 2012

Makahiyang walang hiya

Nabuhay sa mundo ang iilang nilalang


na may di mabilang na pag-aalangan.


Bawat yapak nila kasi ay sinusundan


ng malalalim na titig ng mga kasiraan.


Ganito nga ba talaga ang mabuhay sa mundo?


kailangan bang may nakatitig sa bawat hakbang mo?


Ang bawat hakbang ay kakambal ng kasiraan


dahil sa mga tinik na nakahambalang sa daan.


Bagaman ganito at ganito nga 


ay hindi pa rin kayang maitatwa


na sa lahat ng nangyayaring mabuti't masama


ay mayroon pang makahiyang walang hiya.


Di kayang likumin ang mga dahilan


ng pagiging walang hiya ng makahiyang naturingan.


Di kayang hagilapin ang kahiwagaan


ng mundong nagkukubli sa kahuwaran.


Minsang naglakbay ako sa tila kagubatan


na kayraming punong ng dahon ay nawalan;


at sa halip na uod ang nakatira ay tao


na wari'y namumugad sa kutang bato.


At sa paglalakad ko ay aking nasagi


ang isang halamang kilala ko wari.


Ako'y nagtaka sa halamang iyon


gayong makahiya ay di tumiklop ang dahon.


Dahil sa nangyari, ako ay nag-isip


ng mga kaisipang halos di malirip.


Bawat nangyayari sa mundo ay bunga ng isip


at bunga rin minsan ng mga panaginip.


At aking napatunayang batas na nga ng mundo


ang makisaliw sa mga pagbabago.


Kaya't kung may mangyari mang tila di karaniwan...


bago pa mangyari ay iyo ng asahan.


Pagkat ang mundo ay may pangit na mukha


may pangit na larawan at ugaling masama.


Napagaganda lang ang mundo ng maririkit na tula


na sa puso ng kabutihan nagmumula.


Mabuhay ka sa mundo na malayang malaya


at ang kalayaan ay sa kamatayan mawawala.


Kung ano ang iyong uri ay iyon ka nawa,


at huwag kang maging makahiyang walang hiya!
2 komento:

  1. isa ito sa mga paborito sa mga sinulat mo katoto.

    ayos :D

    TumugonBurahin
  2. maraming salamat katoto.Mapagmasid kasi ako sa mga kaganapan sa mundo...hehehe

    TumugonBurahin

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."