Lunes, Nobyembre 25, 2013

Kasawian…PangungulilaSa daang sementado habang naglalakad
Ako’y nakakita ng ibong umiiyak.
Ang luha sa mata ay walang tigil sa pagpatak
Na tila baga nawalan ng nililiyag.

Nang aking usisain, aking namasdan
Isang pugad na wasak sa gilid ng daan.
At may nakita pa ako sa loob-looban-
Isang inakay na wala nang buhay.

Sa aking nakita, ako ay nahabag
Sa munting inang ibon na ayaw lumipad
Tila ba binabantayan ang bugtong na anak
Hanggang sa magising at muling mayakap.

Napatanong ako kung sino ang may gawa
Tao ba o kalikasan kaya?
Sino at ano ang walang awa
Na kumitil ng buhay at nagdulot ng luha?

Sa aking nadama, ako’y nakabigkas
Ng mga katagang may pagwawakas
“ o inang ibon, ngayon ika’y lumipad
At iyong ibalita ang kabiguang naganap.”

“ Iyong tanggapin na sa ating mundo,
ang supling ay biyaya bagamat pinahiram lang sa iyo.
At kung kinuha man ang biyaya sa panahong di mo pa gusto

Tanggapin mo na lang at ang kabigua’y iluha ng husto”.

————-ang tulang ito ay para sa aking mahal na kaibigan, kapatid, kapuso,kapamilya…at sa kanyang supling na si baby angelo na pumanaw bago pa man masilayan ang mundo noong nobyembre 9, 2013.
————-ang tulang ito’y nilikha ngayong nobyembre 22, 2013

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."