Sabado, Marso 17, 2012

 

ANONG  ALAM  NILA  SA  MINDANAO???


Ako'y nagtataka pagkat aking naririnig
sa ating musikang pag-ibig ang hatid.
Ang musika kasing sa Pilipino dapat ay himig,
bakit kung awitin ay may paos na tinig.


O kay ganda ng liriko ng isang kanta
Mindanao pa ang pamagat niya.
Walang ano-ano,ang lirikong makabansa
ay may kakambal pa lang paninira.


Matuwid bagang sabihing 
kayrami nang dugong dumanak sa lupa ng Mindanao
Gayong ang alam ko kakaunti pa lamang.
kung bibilangin nga ay masasabi ko pang
mas marami pa ang sa LUZON ay namatay.
Namatay na naghihinagpis,.
namatay na walang kalaban-laban,
namatay ay mali at kababawan ang dahilan.
O mga manlilikha ng awit,panawagan po lamang
huwag naman ang MIndanao siraan.
Ang resulta tuloy,natatakot hindi lamang ang dayuhan
kundi pati na ang ating kababayan!


Mag-ingat! mag-ingat sa paggawa ng liriko
pagkat katumbas nito ang karangalan mo,
kung ika'y taga-Luzon, LUZON ang gawan mo
kung ika'y taga-Visayas, VISAYAS ang gawan mo
Pagkat anong alam mo sa lupain ng MINDANAO???
Ano ang alam mo sa lupain ng bayan ko???

4 (na) komento:

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."