Sabado, Setyembre 29, 2012


Ang Buhay

(tula ni Marvin Ric Mendoza)

ang pangarap na nilimot sa kaytagal na panahon
ay maaaring magbalik sa itinakdang taon
subalit ang buhay na dala mo hanggang ngayon
kapag nawalan ka'y di na muling magkakaroon.

ang ligayang tinamasa ay maaaring mawala
at maaaring magbalik na inaakala
subalit ang buhay kapag nawala
ay di na kayang magbalik na kusa.

ang naligaw na taong sa gubat napadpad
ay maaaring maghintay ng kaunting liwanag
subalit ang buhay na maligaw sa gubat 
ay di na makababalik kahit pa may liwanag.

ang araw na sumibol sa silangan
ay lulubog sa kanluran
at bukas ay muling masisilayan
subalit ang buhay na may pinanggalingan,
pag lumubog na'y di na muling masisilayan.

(inspired by Jose Corazon de Jesus)

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."