Miyerkules, Marso 14, 2012

 

Ang anino

Ang lahat  ng taong nabubuhay sa mundo
Ay may kakambal na kanya-kanyang anino.
Ang aninong larawan minsan ng huwad na pagkatao
Ay  nababatay sa pagpapakahulugan mo!
May aninong maitim
May aninong madilim
May aninong parang wala at di kayang hanapin


May aninong anino lang
May aninong di malaman
May aninong kapatid ni kasinungalingan.


May aninong nakadapa
May aninong walang laya
May aninong alipin ng mga maraya.


May aninong simple at ordinaryo
May aninong sa wari’y lampaso
May aninong anino ng ano
At may aninong ewan ko! Ewan ko!


Mapalad ang mabuhay sa mundong ibabaw
Lalo na’t makulay na anino ang iyong kakambal.
Mapalad ang may anino’t aninong tanglaw
Ng mga matang sa lupa nakatanaw.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."