Lunes, Marso 12, 2012


Ang Corales at ang Tao

Lumusong na nilalang sa gitna ng dagat
na ang hinahanap ay gintong pugad.
Sa paglusong sa tubig at sa paghahanap,
ang napala tuloy ay maraming  sugat.

Sa mga corales nang mapasadsad
ay patuloy na inakalang iyon ay pugad,
Nang mapalapit at dumikit na sukat
ang makinis na kutis ay napuno ng peklat.

Ang mga corales ay tulad ng tao
na maganda sa paningin at mahalaga sa mundo.
Ang corales na bahay ng isdang bato
kung matapaka'y sugat ang regalo.

Matuwid ngang sabihing ang mundo ay di ari ng tao,
at ang tao ay di ari ng mundo.
Kung ang corales na natapaka'y may inaangking respeto
gayundin naman ang lahat ng tao.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."