Martes, Nobyembre 29, 2011

SALAMAT MAAM (para sa aking guro F.J.)

Maam...Salamat sa iyong pang-unawa at ang munti kong isipan                                                          ay iyong kinahabagan.
               Salamat sa pag-ibig na sa aki'y pinaramdam.
               Ang aking pusong nasa bingit na ng pag-aalangan
               ay pinatikim mo ng tamis ng iyong pagmamahal.

Maam...Salamat sa iyong mabubuting itinuro
             at ang halaga ng aking buhay ay aking napagtanto.
             Salamat sa pagkakataong ika'y aking makapiling
             sa araw ng pighati at aking paninimdim.

Maam...salamat sa iyong payo
             na naghatid sa akin sa landas ng paraiso.
             Ang buhay kong minsan nang maalikabok na larawan,
             gamit  ang palad mo ay iyong nilinisan.

Maam...salamat sa mga salitang humubog sa akin
             na nagbigay ng pag-asang ang katotohana'y aking tuklasin.
             Hindi ko maitatatwang ako'y tao man din
             na palaging mali at kadalasa'y nahuhuli sa karera ng magaling.

Maam...salamat sa pagtulong na ako'y makaahon
             sa hirap at lungkot ng aking kahapon.
             Sa hiwaga ng iyong itinurong IKALAWANG PAGKAKATAON,
             tunay  ka ngang huwarang guro sa lahat ng panahon.

             Pagdating ng panahong ako'y katulad mo na
             asahan mong babaunin ko ang iyong ipinamana.
             Ang tulong mo na sa katauhan ko'y nagpaganda
              asahan mong mamanahin naman  ng iba.

Maam...salamat po minsan  pa
             at pagpapalain ka nawa ng POONG DAKILA
             na sa ati'y lumikha...

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."