Linggo, Hunyo 17, 2012

Pasalamatan si Tatay


Araw pala ng mga Tatay o Ama ngayon. Syempre binati ko ang aking Papang ng Hapi Father’s day.
Ngunit kung inaakala mong narinig niya iyon, sa palagay ko ay hindi na,
bagaman umaasa ako na dadalhin ng hangin ng pag-ibig ang aking taos-pusong pagbati sa kanya
at nawa’y liparin ng bagwis ng pagmamahal ang tulang hinabi ng aking natatanging isipan….
haligi ka ng tahanang nagmamalaki
sa mundong kayliit sa pagwawari
dala mo ang bigat ng isang sakong binhi
ng pagkalinga sa pamilyang itinatangi
Naranasan ko ang lumakad na ikaw ay wala
natikman ko ang ligaya na hindi ka kasama
nabuhay ako ng matagal tagal na
habang sa piling ko ikaw ay isa na lang alaala…
Ang ama
ang tatay
ang itay
ang papang
ang haligi ng tahanan
na dapat pasalamatan
habang sa mundo
ay may buhay pang tinataglay.

1 komento:

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."