Miyerkules, Hunyo 13, 2012

Kalayaang di tiyak...kalayaang di mahagilap


kalayaan...
kalayaan?
kalayaan!
pangungusap
pagtatanong
pagdaramdam
kalayaa'y tunay na bang nakamtan?
oo
hindi
ewan
katanungang di masagot ng isa pang katanungan
at
kasagutang di sumasagot sa katanungan..
kalayaan sa kahapon
ay kalayaan sa nakaraan
at kalayaan sa kasaysayan
ngunit nakadikit sa kalayaan ngayon
at kalayaan sa darating na panahon
subalit
kalayaan nga ba
ang kalayaang di maunawa
at di mapagtanto
at di maisip kung ano
at di malaman kung totoo?
kalayaang parang hangin
na nagpapagalaw sa bandilang nakatirik
sa katindihan ng init
ng nagngingitngit na araw...
kalayaang parang Jose Rizal sa piso
na ginugunita kung kailangan
at minsa'y nawawala
at minsa'y saan lang napupunta.
kalayaang parang papel
na walang marka at bahid ng tinta
subalit di mahagilap ang kahulugan
pagkat walang bakas na mauunawaan.
kalayaan..
kalayaan...
kalayaang di tiyak...
kalayaang di mahagilap
anong klaseng kalayaan ba ang iyo
at akin
at kanilang tinatamasa???

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."