Biyernes, Hunyo 8, 2012

Bakit Ganito?


buhay
paraiso 
bato
prinsipyo
malayo ang malapit 
para sa ayaw


at malapit ang malayo 
para sa may gusto.


at


malakas ang mahina 
para sa mahihina


at mahina ang malakas
para sa pinakamalalakas.


at


matalino ang bobo 
para sa mga bobo


at bobo ang matalino
sa pinakamatatalino


at


madilim ang gabi para sa nakakakita
at maliwanag para sa mga bulag


at


mahirap para sa mayaman ang hirap


at


kalayaan sa iba ang bilangguan


at


hari sa iba ang alipin
at alipin ang hari


at 


ang ngayon ay bukas para sa kahapon
at kahapon ang ngayon para sa bukas.


Bakit nga ba ganito?

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."