Martes, Mayo 1, 2012

Gawad Makata 2012
Mga Nagwagi ay makikita kapag i-click mo ITO

-------------------------------------------------------------------------------------------------


MANGGAGAWA

Mayo uno ng ginugunita
ang araw ng mga manggagawa,
araw na laging pinagpapala
ng Diyos nating Dakila.


Ang araw na ito ay isang yaman
na laging binabalikan,
yaman ng alaala at kabutihan
ng mga taong sadyang makabayan.


Ang mga taong sa simpleng gawa
ay kumakayod kung kaya't nagtatamong-pala.
Ang mga taong dinarakila
ay yaong mga manggagawa.


Manggagawa,manggagawa
pawis mo'y hiwaga
bisig mo'y panangga
lakas mo'y panlupa
talino mo'y sa langit nagmula
pagkatao mo'y di kayang maalipusta
ikaw ay sadyang pinakadakila!

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."