Miyerkules, Enero 25, 2012


LUNES at BIYERNES
Araw ng Lunes
Araw ng Biyernes
Dalawang magagandang araw na minsa'y nakaiinis
Kung Lunes ay lagi na lang nagmamadali
at tila sinisilaban ang katawang di mapakali.


ano baga't ang araw na ito ay minsang kinababagutan 
ng mga guro at mga mag-aaral
pag sinabing Lunes ay nariyan nag-aabang 
ang kayraming gawaing lubhang kinaaayawan.


Bagaman kung minsa'y laging hinihintay 
ang pagdating at pagdapo sa bawat kamay
kung may balitang magandang pakinggan
ang Lunes ay minamarapat na agad makamtan.


Sa kabilang dako ang Biyernes naman ay kaytagal
dumapo sa makakalyong kamay
mga kamay na napagod sa isang linggong paglalakbay
kasama ang isip na nanlulupaypay.


Datapwa ang araw na ito'y laging kinagigiliwan
ng mga guro man o mag-aaral
pag sinabing Biyernes ay ay ay katapusan
ng mga kalbaryo sa isang linggong napakatagal!


Ang dalawang araw na ito'y mahalagang lubha
na tulad ng buhay na may wakas at simula
ang Lunes ay pagsilang sa mundong mapag-aruga
at Biyernes ay ang paglisan sa daigdig na lumuluha!

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."