Miyerkules, Enero 18, 2012

Litsugas
lintik
petchay
kamatis...
kailan matatapos ang away ng bagwis sa bagwis
santol
mangga
karamay
mabolo...
hanggang siguro ako'y maging lolo
rosas
sampaguita
santan
orkidyas
may latay ang bawat iniiwan nilang bakas
narra
mahogany
molave
acacia
ang kapayapaan ay winala na nila
pipit
maya
uwak
lawin
agila
wala nang tirahan ang tulad kong dukha
sino?
sino?
sino?
ang maysala...
ang kalikasang likas
o
ang kalikasang ginawa...
ang nahihirapang umintindi sa aking tula
AY ANG MGA NILALANG NA MAPAGPANGGAP SA LUPA!

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."