Lunes, Oktubre 14, 2013

ILAW...HALIGI...TAHANAN
Sa daigdig na madilim, kailangan ng liwanag
na siyang tatanglaw sa mga lagalag.
Kailangan ng ilaw  na siyang lalatag
sa mundong kaydilim upang may mabanaag.Ang ilaw ay may tungkuling magsilbing tala
na sa tuwing may dilim ay magpapakita.
Ang ilaw na ito na isang gabay tila,
ang liwanag na taglay ay hindi nawawala.Ang ilaw na ito ay ang ating Ina,
na siyang gumagabay sa bawat pamilya.
Ang kanyang pangaral ay isang pamana
na dapat ay tumbasan pagpapahalaga.Siya'y Ina, siya'y ilaw, siya'y liwanag 
na may tungkuling magbigay-direksyon sa bawat paglalayag.
Ang katuwang niya nama'y haliging matatag
na mananatiling nakatirik pagsapit ng bukas.Sa ating pagtayo, kailangan ng makakapitan
na siyang susuporta sa katawang may kahinaan.
Kailangan ng haligi na sadyang kaytibay-
haliging tagahubog, mahalagang tunay.Ang haligi ay may tungkuling magsilbing pundasyon
na kung bmay bagyo ay isang proteksyon.
Sari-sari pa amn ang dumating na daluyong,
walang pangamba ang sumisilong sa kanyang bubong.Ang haliging ito ay ating Ama,
na siyang bumubuhay sa bawat pamilya.
Ang kanyang sikap, tiyaga't pang-unawa
ay mga elementong sa daigdig ay bihira.Siya'y ama, siya'y haligi, siya'y lakas,
na may tunguling pag-isahin ang lahat.
Sa kanyang bisig, tinig at titig
masisilayan ang kakaibang pag-ibig.Ang haligi't ilaw nang pagsamahin,
nabuo ang tahanang mahirap hanapin.
ang tahanang ito kung ating papasukin
ay ating makikita ang kaygandang tanawin.May unawaan, pagtutulungan at pagmamahal
na mahalagang sangkap sa pagtayo ng tahanan.
Ang dating haliging matatag at maliwanag na ilaw,
nagpatubo na rin ng panibagong buhay.

Ang tulang ito ay ilalahok sa Saranggola Blog Awards 5

BATANG CONDO

3 komento:

  1. maganda po ang inyong akda .. goodluck po... :)

    TumugonBurahin
  2. Amazing blog and very interesting stuff you got here! I definitely learned a lot from reading through some of your earlier posts as well and decided to drop a comment on this one!

    TumugonBurahin

KA-patid-puso-barkada-pamilya

IKAW

Walang maaaring makaalam kung sino ka maliban sa iyong sarili...sapagkat ang sinumang nagsasabing kilala niya ang pagkatao ng isang tao ay isang nilalang na nilikha sa kawalang muwang sa sariling kaanyuan.Ikaw ay tunay na ikaw at wala ng iba pang makaaalam sa iyo kundi ikaw...

UGALI

Ang ugali ng isang tao ay hindi batayan ng kanyang pagkatao...Nang tayo'y isilang sa mundo,taglay na natin ang pag-uugaling di kayang burahin ninuman at ng anuman.Kung ano ka ay iyon ka.Tanging ang paraan ng pagsasalita ang magiging batayan upang mahusgahan ang isang nilalang...Sapagkat ang sugat na dulot maling salita ay maaaring gantihan ng sugat din ng salita...Subalit ang sugat na dulot ng maling gawi ay sugat na mahirap gantihan ng maling gawi...lalo na kung ika'y mabuting nilalang...ika nga "action speaks louder than words at the same time action hurts greater than words...."